Digitale uitwisseling RIVM geslaagd!

De pilot met Rivas/Careyn voor het uitwisselen van vaccinatiegegevens met het RIVM is al een tijd gaande. De pilot is voltooid en als succesvol bestempeld door Nictiz. In hun recente nieuwsbrief is een stuk geschreven over de pilot. Zie onderstaande bericht daarover.

Het RIVM en twee JGZ-organisaties hebben de verzending van vaccinaties en de opdracht voor de hielprik via het DD JGZ getest. De pilot is geslaagd. De betrokken professionals in beide organisaties vinden de nieuwe werkwijze een hele vooruitgang. Vanaf oktober zijn de berichten beschikbaar voor klanten van Gino en Allegro Sultum.

Geslaagde pilot
De eerste gebruikers van de nieuwe berichten in het DD JGZ zijn de organisaties die hebben deelgenomen aan de pilot: Rivas/Careyn met Gino en JGZ Kennemerland met Allegro Sultum. In de pilot is gebleken dat de techniek goed werkt en de medewerkers enthousiast zijn over de nieuwe werkwijze. Met de digitale registratie blijkt ook hoe belangrijk een nauwkeurige werkwijze is. Aandacht voor een goede instructie van de medewerkers is een belangrijke aanbeveling uit de pilot.

Bron: Nictiz.

De koppeling is op meerdere locaties van Rivas/Careyn uitgerold. Ook andere Kidos-gebruikers kunnen gebruik gaan maken van de koppeling met het RIVM.

“De regie binnen de JGZ teruggeven aan ouders”
21 Jul

“De regie binnen de JGZ teruggeven aan ouders”

Op SmartHealth.nl is een mooi artikel gepubliceerd over het ouderportaal Mijn Kind in Beeld. Het art...
Een ouderportaal in de JGZ
14 Jun

Een ouderportaal in de JGZ

De JGZ is continu bezig met innovatie en ontwikkeling. Eén van de ontwikkelingen op het gebied van i...
Besparingscalculator: Digitale Vragenlijsten
12 May

Besparingscalculator: Digitale Vragenlijsten

Met behulp van de Digitale Vragenlijstenmodule kunt u de overstap maken van handmatige vragenlijsten...
Veiligheidsregio Kennemerland kiest voor Kidos
9 Apr

Veiligheidsregio Kennemerland kiest voor Kidos

Dinsdag 17 maart is in Hoofddorp de overeenkomst tussen Veiligheidsregio Kennemerland en Gino ondert...
De voordelen van digitale vragenlijsten
26 Feb

De voordelen van digitale vragenlijsten

Met behulp van de Digitale Vragenlijstenmodule kunt u de overstap maken van handmatige vragenlijsten...

Een Ouderportaal

Digitale vragenlijsten

Kwaliteit van het consult verbeteren

Samen1Plan

Top