Akkoord
Deze website gebruikt cookies voor het bijhouden van bezoekersgedrag. Meer informatie is te vinden in ons privacy statement.

Kidos

Home NieuwsDigitale vragenlijsten

Digitale vragenlijsten

Kidos heeft een vragenlijstmodule waarmee je als organisatie allerlei vragenlijsten kan aanmaken, aanbieden en zelfs resultaten rechtstreeks en automatisch in het kinddossier verwerkt. Door slim om te gaan met deze module is er veel efficiencyvoordeel te behalen. Tevens ontstaat er ook de mogelijkheid om kwalitatieve zorg op maat te bieden daar waar nodig. Dit is mogelijk door signaleringen in Kidos die aangemaakt worden o.b.v. de antwoorden en uitkomsten van ingevulde vragenlijsten. In dit artikel lees je meer over de eigenschappen van de vragenlijstmodule.

Vragenlijsten aanbieden via het webportaal
Het webportaal is de plek waar ouders inloggen om afspraken te maken, verzetten en delen van het kinddossier in te zien. Ook het invullen van vragenlijsten is een onderdeel van het webportaal. Ouders zien een vragenlijst klaarstaan die is aangeboden. Dit kan ter voorbereiding zijn op een contactmomenten. De resultaten van de ingevulde vragenlijst zijn ook in het webportaal in te zien.

Resultaten en signalering in het dossier
Sommige vragen van een vragenlijst zijn inhoudelijk relevant voor consultvoering of zijn geschikt als signalering in het kinddossier om extra op te letten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan suïcide gedachten die jeugdigen kunnen hebben. Andere vragen die meer gaan over observaties of waarden zijn te mappen in contactmomenten en worden direct verwerkt in het dossier. Dit bespaart veel tijd.

Klassikaal invullen van vragenlijsten door leerlingen
Het generen van brieven en invulinstructies voor docenten en leerlingen is volledig geautomatiseerd in Kidos. Het klaarzetten van een vragenlijst voor een klas, het genereren van uniek codes waarmee leerlingen de vragenlijsten invullen worden in Kidos automatisch gegenereerd. De instructie, brieven en codes kunnen in de klas worden uitgedeeld. De leerlingen gaan naar een webpagina en gebruiken de unieke inlogcode om de vragenlijst in te vullen.

Vragenlijsten in huisstijl
Elke organisatie heeft een eigen huisstijl. Met de vragenlijstmodule van Kidos kan elke vragenlijst volledig huisstijl worden opgemaakt. Dit draagt bij aan stuk herkenbaarheid en ziet er ook professioneel uit.

Zelfstandig beheren of uitbesteden
Als organisatie kan je volledig zelfstandig aan de slag met de vragenlijstmodule. Je kan zelf vragenlijsten maken, beheren, mappen in het kinddossier en de huisstijl opmaken. Je kan er als organisatie ook voor kiezen om deze werkzaamheden uit te besteden aan ons.

Tevreden gebruikers

De voordelen van Kidos

  • DigiToegankelijke webportalen
  • Geïntegreed volwassendossier
  • Beeldbellen vanuit kinddossier
  • Koppeling ZorgDomein
  • App voor het consultatiebureau
  • Uitgebreide planningsmodule
  • Digitale vragenlijsten
  • Adviesmodulevoor ouders
  • Koppeling LSP
  • E-Health

Meer informatie?

Neem contact op of bel

050 311 85 80

Contact

Voor een demonstratie of meer informatie over Kidos kunt u contact met ons opnemen.

Wij helpen u graag!

050 311 85 80 info@gino.nl

Uw contactgegevens

Vul uw contactgegevens in en wij nemen contact met u op.

Verstuur